Podróż, która przeniesie Cię w czasie do najbardziej tajemniczych dziejów ludzkości. Rycerze, smoki, pracownia kowala, tkacza i garncarza - a to wszystko w klimatycznych wnętrzach Warowni otoczonej średniowieczną osadą.