Sprawdź termin
Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Strona internetowa www.ParkHotelLyson.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są danymi informatycznymi w formie tekstowej, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 • dostosowania wyglądu strony do unikalnych preferencji użytkownika,
 • utrzymywania sesji użytkownika (w przypadku zalogowania).
 • tworzenia statystyk na potrzeby właściciela strony internetowej,


W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
 • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji oraz danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • pliki cookies umożliwiające poprawne wyświetlanie się strony internetowej w zależności od indywidualnej specyfikacji urządzenia końcowego użytkownika,
 • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do indywidualnych preferencji.

 
Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies tak aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Szczegółowe informacje o sposobie wyłączenia obsługi plików cookies zawarte są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Ograniczenie plików cookies w przeglądarce internetowej może wpłynąć na funkcjonalność i poprawność wyświetlania się strony internetowej.

Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem Facebooka jest firma ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169a, 34-120 Inwałd. Podanie danych na cele marketingowe ParkHotel Łysoń jest dobrowolne. Zawsze mogą Państwo wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje Państwu także prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom i przetwarzane w innych celach niż kontakt z Państwem.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - na podstawie artykułu 13 RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Naszym obowiązkiem jest przedstawić informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz jakie roszczenia i prawa przysługują Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169a, 34-120 Inwałd, administrator strony internetowej dostępnej pod adresem www.ParkHotelLyson.pl
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: iod@phlyson.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Dane otrzymaliśmy:

 • podczas dokonania rezerwacji przez stronę www.ParkHotelLyson.pl,
 • podczas dokonania rezerwacji drogą telefoniczną,
 • poprzez zapisanie się na newsletter,
 • poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza na stronie www.ParkHotelLyson.pl,

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • imię, adres e-mail (w przypadku zapisania się na newsletter)
 • imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (w przypadku wysłania wiadomości za pomocą formularza na stronie w zakładce „Kontakt”)
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 • pliki Cookies – Sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego (Kupujący może zgodzić się, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i przy kolejnym korzystaniu ze sklepu, nie miał konieczności powtórnego ich wpisywania.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługę sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo dokonać rezerwacji przez stronę www.ParkHotelLyson.pl Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firma ARKONA Spółka z.o.o?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a dokładnie:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania strony www.ParkHotelLyson.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • obsługi zgłoszeń, które Państwo do nas kierują (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • kontaktu z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Jeżeli prawo wymaga uzyskania zgody, np. w przypadku niektórych reklam elektronicznych lub niektórych kategorii plików cookies, prosimy o udzielenie odpowiedniej zgody. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona, nie przetwarzamy danych, które takiej zgody wymagają.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo , że dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 • ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169a, 34-120 Inwałd jako jednostka odpowiedzialna, ma dostęp do Państwa danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów zgodnie z wewnętrznym podziałem zadań. W tym celu dostęp do Państwa danych będą miały wyłącznie te działy i pracownicy, którzy rzeczywiście go potrzebują,
 • usługodawcy, którzy jako podmioty działające na zlecenie mają dostęp do Państwa danych i przetwarzają je w celach szczegółowo przez nas określonych. Podmiotami działającymi na zlecenie mogą być firmy kurierskie, dostawcy usług marketingowych, hostingu stron internetowych, wsparcia IT lub analizy stron internetowych,
 • pozostałe osoby trzecie. W określonych okolicznościach możemy przekazywać Państwa dane urzędom, zewnętrznym konsultantom, partnerom biznesowym lub sądom. Państwa dane nie są obecnie przetwarzane poza granicami UE.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwa wziąść udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ARKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inwałdzie, ul. Wadowicka 169a, 34-120 Inwałd zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Masz pytania? Chcesz zarezerwować pobyt?

Zadzwoń, chętnie doradzimy! RECEPCJA697 697 120

Kontakt

ul. Wadowicka 169 a, Inwałd
34-120 Andrychów
697 697 120


Bank PKO BP S.A.
PL 96 1020 2430 0000 8202 0044 7268

Docenili nas

Akceptujemy

Restauracja Mickiewicza

Zapraszamy także do naszej drugiej restauracji w centrum Andrychowa.

Zobacz